Opmaak milieueffectenrapport (2019)

Aspiravi en Storm onderzoeken de mogelijkheid om langs de E40 windturbines te realiseren. Het project zit nog volop in studiefase. In dat kader wordt er onder meer een milieueffectenrapport opgemaakt.

In een milieueffectenrapport (MER) wordt de impact van de geplande windturbines op mens en milieu onderzocht. U vindt meer informatie over de procedure voor de opmaak van een milieueffectenrapport op de website van de Vlaamse overheid.

Storm en Aspiravi hebben in het najaar van 2018 de MER-aanmeldingsnota voor het windpark ingediend bij de dienst-MER, inclusief verzoek tot scopingsadvies.

Er werden door de dienst-MER adviezen gevraagd aan alle betrokken instanties en betrokken openbare besturen. Op basis van de reacties en adviezen die werden overgemaakt tijdens deze publieke consultatie, zal de dienst-MER een scopingsadvies opmaken en bezorgen aan Storm en Aspiravi. Dit scopingsadvies bepaalt de aspecten die moeten worden onderzocht in het MER.

In de loop van de komende maanden wordt, op basis van het scopingsadvies, het ontwerp-MER opgesteld.

Er wordt ook volop gezocht naar oplossingen voor een aantal knelpunten in de omgevingen van de projectzone zoals de aanwezigheid van zoals de aanwezigheid van de militaire luchtvaartbasis te Koksijde.

Volgende stappen

Nadien zal voor het windpark een omgevingsvergunning worden aangevraagd waaraan de MER als bijlage wordt toegevoegd

Timing omgevingsvergunningaanvraag:

Maximum 30 dagen na indienen: volledig- en ontvankelijkheidsverklaring.
Maximum 10 dagen na volledig- en ontvankelijkheidsverklaring: start openbaar onderzoek in de betrokken gemeenten.

Het openbaar onderzoek duurt 30 dagen en zal plaatsvinden in elk van de betrokken gemeente. De omgevingsvergunningaanvraag en de project-MER worden ter inzage gelegd voor alle geïnteresseerden.

De betrokken gemeenten zullen de resultaten van het openbaar onderzoek bundelen. Zij zullen, net als tal van andere administraties en stakeholders, om advies gevraagd worden. De Vlaamse Overheid zal vervolgens beslissen over de toekenning van de omgevingsvergunning. Dit gebeurt maximum 120 dagen (+ 60 dagen bij termijnverlenging) na volledig-en ontvankelijkheidsverklaring.

Bouw windpark

Nadat de nodige vergunningen zijn toegekend, gaat de bouw van het windpark van start. De startdatum van de werken hangt af van het verloop van de vergunningsprocedure.