Storm en Aspiravi onderzoeken de mogelijkheid om een windturbinepark te realiseren langsheen de E40 in Veurne en De Panne. Het windturbinepark zal bestaan uit 4 windturbines op het grondgebied van De Panne en 13 windturbines op het grondgebied van Veurne.

Op het plan hierboven ziet u in kleur de lijninfrastructuren waarbinnen de inplanting van de windturbines kadert. De meest bepalende structuur die een grote ruimtelijke en visuele impact heeft op de omgeving is de E40 autosnelweg die dan ook de drager vormt van dit windenergieproject.  Daarnaast werden de andere ruimtelijke structuren in de omgeving in kaart gebracht die de afbakening vormen van deze cluster van windturbines. Rond en binnen al deze ruimtelijke structuren situeert zich bijgevolg deze voorlopige inplanting. Als u op de blauwe stippen klikt, verschijnt de naam van de infrastructuur.

Het gaat om een indicatieve inplanting aangezien het windturbinepark nog volop in studiefase zit.