Windturbines kunnen geluid maken, in hoofdzaak veroorzaakt door het aerodynamisch zoeven van de wieken. Dit is één van de redenen waarom de Vlaamse overheid windturbines ingepland wil zien in de omgeving van autosnelwegen. Het geluid van de autosnelweg overstemt daar immers veelal het geluid van de windturbines.

Daarnaast legt de Vlaamse overheid zeer strenge geluidsnormen op: bij solitaire woningen in landbouwgebied mogen windturbines ’s nachts niet meer dan 43 dB(A) produceren, bij woongebieden niet meer dan 39 dB(A).

Er wordt een geluidstudie opgesteld door een erkend onafhankelijke geluidsdeskundige. Die geluidstudie maakt deel uit van het milieueffectenrapport en wordt door de bevoegde overheidsdiensten beoordeeld.