Het is belangrijk om omwonenden niet alleen te informeren over het nieuwe windpark in hun buurt, maar hen ook de mogelijkheid te geven mee te participeren in het windenergieproject. Zo creëren we niet alleen draagvlak voor windenergie, maar genieten omwonenden ook mee van de opbrengsten van windenergie.

Alle omwonenden van het windpark hebben de mogelijkheid om in het windpark te participeren via de coöperatieve vennootschappen van Storm of Aspiravi nv. Hieronder kan u meer informatie vinden over de beide coöperatieve vennootschappen.

Meer informatie over Aspiravi Samen CVBA.

Meer informatie over Storm CVBA.